Dorpshuis reserveren? Nieuw telefoonnummer!

Met ingang van nu is er voor het reserveren van een ruimte of organiseren van een activiteit in het dorpshuis een nieuw telefoonnummer: 06 82 50 84 06. Hierdoor hoeft Angré Rypma niet meer haar privé telefoon te gebruiken. Bovendien kan ook iemand anders gemakkelijker de telefoon en agenda beheren. De verwachting is dat dit de komende tijd vaker zal gebeuren. We hebben n.l. Geert Veenstra bereid gevonden om samen met Angré de agenda van het dorpshuis te beheren. Geert wordt nu nog ingewerkt, maar op termijn zullen ze samen verantwoordelijk zijn voor het agendabeheer. We zijn hier erg blij mee!