Cradle to Cradle (C2C)

It Werflân is het eerste circulair gebouwde MFC in Nederland; het is geheel gebouwd en ingericht op basis van Cradle to Cradle (C2C). C2C is een manier van denken waarbij materialen die in het ene product gebruikt worden op een hoogwaardige manier hergebruikt kunnen worden in een volgend product. Dit geldt ook voor de gebruikte materialen van It Werflân. Concreet betekent dit o.a.:
– Stalen constructie die met alle elementen aan elkaar gemonteerd is;
– Isolatiemateriaal met een hoog duurzaamheidsgehalte;
– Houten geïsoleerde en geprefabriceerde invulpanelen vormen de externe wanden, die intern is bekleed met een betimmering en extern is voorzien van een esthetische schil met een decoratieve holle steen metselwerk;
– Economische klimaatbeheersing, gebruik makend van een luchtwarmtepomp en zonnewarmte;
– Door middel van 72 grote zonnepanelen op het dak wordt zonne-energie opgewekt.
– Er is geen gasaansluiting. Het gebouw is all-electric;
– Vloer- en raambedekkingen die hergebruikt kunnen worden;
– Gebruik van duurzame schoonmaakartikelen;
– De barkrukkenbekleding is gemaakt van oude zeilen van het skûtsje van Rottevalle;
– De zitting van de stoelen in de huiskamer is van oude touwen uit klimhallen;
– De deurtjes van de kasten in o.a. de lokalen en achter de bar zijn van geperst gras. Het is tot een geheel gemaakt met aardappelzetmeel.

C-2-C gaat er tevens vanuit dat de diverse (bouw)processen van onderop gedragen worden, zowel voor als na de bouwperiode. Het dorpshuis heeft dat ingevuld door diverse werkgroepen met vrijwilligers te vormen. Er zaten vrijwilligers in het bouwteam en er waren werkgroepen voor o.a. de inrichting van het gebouw, de inrichting van het buitenterrein, de communicatie richting het dorp en de audiovisuele middelen.