GEBRUIKERSRAAD

Het dorpshuis kent een aantal vaste huurders. Dit zijn gebruikers die (soms) wekelijks één van de zalen gebruiken. Zij zitten in de zogenaamde Gebruikersraad die minimaal een keer per jaar samenkomt met het dorpshuisbestuur om het gebruik van het dorpshuis te evalueren.

Het gaat om de volgende verenigingen:

– De biljartclub is op dinsdagavond van oktober t/m maart in clubverband bezig met haar biljartcompetitie in de huiskamer;
– De jeugdsoos van Stichting Jeugdsoos Rottevalle is er vooral om op zaterdagavonden een ruimte te bieden aan haar doelgroep om in de jeugdsoos bij elkaar te kunnen komen en het gezellig te hebben. Daarnaast organiseert het andere activiteiten voor haar doelgroep;
– Gedurende de wintermaanden maken de ploegen van het Rottevalster toneelgezelschap T.S. de Rottefalle en van de korfbalclub Wêz Handich gebruik van het speellokaal en het podium om hun toneeluitvoeringen in te studeren en uit te voeren;
– De leden van de Vrouwen van Nu komen eens per maand bijeen om hun sociaalcultureel programma met hun leden te organiseren;
– De Kulturele Kommisje organiseert eens per maand vanaf september t/m april haar culturele avonden.
Dorpsbelang Rottevalle