Corona Virus

In verband met de maatregelen rondom het corona virus heeft het dorpshuisbestuur besloten om het dorpshuis voorlopig te sluiten voor alle activiteiten.

De toneelvereniging, de Kulterele Kommisje, de Jeugdsoos, Polyphonia, Mei Elkoar, Vrouwen van Nu hadden zelf al besloten voorlopig hun activiteiten niet door te laten gaan. De ledenvergadering van Dorpsbelang en “de Laatste Eer”  zijn ook afgelast. Ditzelfde geldt nu ook voor andere gebruikers en activiteiten: biljartvereniging, bibliotheek, yoga, vrijmibo, bewegen voor senioren, bingo, himmeldei (die van school is al afgelast).

Voorlopig geldt dit tot en met 1 juni. We volgen het nieuws en passen het beleid aan zodra daartoe aanleiding is.