ALGEMEEN

Dorpshuis It Werflân houdt zich aan de landelijk geldende richtlijnen die zijn afgekondigd in verband met het Corona virus. Vanaf 29 september mogen we, na reservering,  onderdak bieden aan activiteiten  van max. 30 personen.  De bar is gesloten. Voor het gebruik van het dorpshuis (binnen het MFC) is een Protocol (klik op de link om het Protocol in te zien) opgesteld waarin staat hoe wij omgaan met hygiëne en 1,5 m. afstand. 

Het dragen vaneen mondkapje is verplicht binnen het MFC!

Dorpshuis It Werflân is de centrale ontmoetingsplek van Rottevalle waar jong en oud samen kunnen zijn om zich te ontwikkelen en/of te vermaken. Het dorpshuis levert hiermee een grote bijdrage aan de leefbaarheid van Rottevalle. Hier kunt u lezen wat voor dorpshuis wij willen zijn.

Dit doet het dorpshuis door:
– Het verhuren van zalen aan verenigingen, stichtingen en andere (lokale) instellingen;
– Het organiseren van activiteiten waaraan bij onze doelgroepen behoefte bestaat en die aanvullend zijn op reeds bestaande activiteiten in Rottevalle.

Dorpshuis It Werflân is gevestigd in MFC It Werflân, dat tevens onderdak biedt aan de samenwerkingsschool, peuterspelen, kinderopvang en BSO. 

It Werflân is op 17 februari 2017 officieel geopend en betekent ‘land van meerdere eigenaren dat afwisselend door de eigenaren wordt gebruikt’. Deze naam is erg toepasselijk: het nieuwe MFC is immers van iedereen en voor iedereen. Dit wordt nog eens extra benadrukt met het onderschrift bij het logo: fan elts foar elts.

                                

Stichting Dorpshuis It Werflân
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle
Tel. nr. 06-82508406 (agendabeheer)
E-mailadres: dorpshuis@itwerflan.nl

KvK- en RSIN-nummer
KvK-nummer: 41001203
RSIN-nummer: 005528896