VRIJWILLIGERS

Zonder vrijwilligers zou het dorpshuis geen bestaansrecht hebben.
Het dorpshuis werkt met een mooi aantal dorpshuisvrijwilligers die overdag werkzaamheden verrichten in de huiskamer, helpen bij de verschillende dorpshuisactiviteiten en ingezet worden om de zalen in te richten voor onze gebruikers en voor hen het consumptieve deel verzorgen.
Verenigingsvrijwilligers worden ingezet voor hun eigen vereniging voor het klaar maken van de gehuurde zaalruimte(n) en het schenken van koffie/thee.

Coördinatiecommissie
Het bestuur heeft een coördinatiecommissie ingesteld, die als beheerscommissie functioneert en de dorpshuisvrijwilligers aanstuurt:

Naam Adres Tel.nr. E-mailadres Functie
Geert Veenstra Kompagnonswei 33 06-82508406 agenda.dorpshuis@itwerflan.nl Agendabeheer
Iemkje Veenstra Kompagnonswei 33 06-50515200 g.veenstra10@chello.nl Inkoper
Fred Kamp Brouwersgrêft 16 06-27877078 fred.kamp@gmail.com Licht, geluid, rooster, techniek
         

 

VRIJWILLIGER WORDEN?

Lijkt het je leuk om ook vrijwilliger te worden? We kunnen je hulp altijd gebruiken! Je kunt je hiervoor aanmelden bij één van de bestuursleden of bij één van de leden van de coördinatiecommissie.

Vrijwilligersbeleid dorpshuis It Werflân