BESTUUR

Het bestuur van Stichting Dorpshuis It Werflân draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Ze geeft leiding aan de organisatie en stuurt het proces van samenwerking tussen vrijwilligers en gebruikers, gericht op het realiseren van de doelstelling. 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en twee algemeen bestuursleden.
De taak van het bestuur is het uitvoeren en ontwikkelen van het beleid van het dorpshuis en het aansturen van de dagelijkse gang van zaken, in overeenstemming met de coördinatiecommissie.
Daarnaast bedenkt en organiseert het bestuur activiteiten in het dorpshuis. 

Hieronder vind je de contactgegevens van de bestuursleden:

Functie Naam Adres Tel. nr. E-mailadres
Voorzitter Johannes Keuning De Fintsjes 43 0512-341378 johmet46@gmail.com
Secretaris Hennie Meppelink Brouwersgrêft 16 06-12561978 dorpshuis@itwerflan.nl
Penningmeester Betty Hoekstra Rydwei 34 06-13117071 financien.dorpshuis@itwerflan.nl
Algemeen lid Klaske Siersema De Houtkamp 6 06-836009‬‬‬50 klaskesiersema@gmail.com
Algemeen lid Richard van Nijnatten Bildwei 21 06-23866363‬‬‬ richardvannijnatten@gmail.com