BESTUUR

Het bestuur van Stichting Dorpshuis It Werflân draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Ze geeft leiding aan de organisatie en stuurt het proces van samenwerking tussen vrijwilligers en gebruikers, gericht op het realiseren van de doelstelling. 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en twee algemeen bestuursleden.
De taak van het bestuur is het uitvoeren en ontwikkelen van het beleid van het dorpshuis en het aansturen van de dagelijkse gang van zaken, in overeenstemming met de coördinatiecommissie.
Daarnaast bedenkt en organiseert het bestuur activiteiten in het dorpshuis. 

Hieronder vind je de contactgegevens van de bestuursleden:

Functie Naam Adres Tel. nr. E-mailadres
Voorzitter Johannes Keuning De Fintsjes 43 0512-341378 johmet46@gmail.com
Secretaris Richard van Nijnatten Bildwei 21 06-23866363‬‬‬ richardvannijnatten@gmail.com
Penningmeester Piet van Kammen De Fintsjes 06-38927537 financien.dorpshuis@itwerflan.nl
Algemeen lid Betty Hoekstra Rydwei 34 06-13117071 bettyhoekstra7@gmail.com
Algemeen lid Aafke Winkelman Haven 23 06-51078114 aoa.winkelman@gmail.com