Welkom op de website van MFC It Werflân in Rottevalle!
Dit bijzondere multifunctioneel centrum – geheel gebouwd volgens het Cradle to Cradle principe – is op 17 februari 2017 officieel geopend en biedt onderdak aan de samenwerkingsschool, het dorpshuis (ook verhuurder van fysiotherapie Fitaal) en  peuterspelen.

It Werflân betekent ‘land van meerdere eigenaren dat afwisselend door de eigenaren wordt gebruikt’. Deze naam is erg toepasselijk: het nieuwe MFC is immers van iedereen en voor iedereen. Dit wordt nog eens extra benadrukt met het onderschrift bij het logo: fan elts foar elts.