ALGEMEEN

     
Dorpshuis It Werflân is de centrale ontmoetingsplek van Rottevalle waar jong en oud samen kunnen zijn om zich te ontwikkelen en/of te vermaken. Het dorpshuis levert hiermee een grote bijdrage aan de leefbaarheid van Rottevalle.

Dit doet het dorpshuis door:
– Het verhuren van accommodatieruimten aan verenigingen, stichtingen en andere (lokale) instellingen;
– Het organiseren van activiteiten waaraan bij onze doelgroepen behoefte bestaat en die aanvullend zijn op reeds bestaande activiteiten in Rottevalle.

Dorpshuis It Werflân is gevestigd in het nieuwe MFC It Werflân, dat tevens onderdak biedt aan de samenwerkingsschool, peuterspelen, kinderopvang en BSO. 

It Werflân is op 17 februari 2017 officieel geopend en betekent ‘land van meerdere eigenaren dat afwisselend door de eigenaren wordt gebruikt’. Deze naam is erg toepasselijk: het nieuwe MFC is immers van iedereen en voor iedereen. Dit wordt nog eens extra benadrukt met het onderschrift bij het logo: fan elts foar elts.

                                

Stichting Dorpshuis It Werflân
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle
Tel. nr. 0512 202092
E-mailadres: dorpshuis@itwerflan.nl

KvK- en RSIN-nummer
KvK-nummer: 41001203
RSIN-nummer: 005528896