FREON FAN DOARPSHÛS IT WERFLÂN

Waarom U graag “freon” van dorpshuis It Werflân wilt worden?

Het Dorpshuis is een centrale ontmoetingsplaats voor alle inwoners voor ons dorp.

U vindt het ook belangrijk dat ons dorp de beschikking heeft en blijft houden over een duurzaam, aantrekkelijk, modern en gemakkelijk toegankelijk dorpshuis, waar de deur open staat om elkaar te treffen bij allerlei activiteiten.

We nodigen u daarom van harte uit zich aan te melden als “freon” van het dorpshuis voor de minimale bijdrage van € 10,– per jaar. Mocht u een hogere bijdrage willen doen dan stellen wij dat bijzonder op prijs.

De bijdrage wordt per incasso geïnd.

We zijn blij met onze freonen en kiezen jaarlijks een activiteit waarbij je gratis of met korting aan deel kunt nemen.

U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester, Betty Hoekstra, Rydwei 34, 9221SN Rottevalle, of per email via financien.dorpshuis@itwerflan.nl.of u levert onderstaande strook bij haar in of geeft het af in het dorpshuis tijdens een activiteit.

Bestuur Stichting Dorpshuis It Werflân

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ik meld me aan als freon van dorpshuis It Werflân:

Naam                         :

Adres                         :

Telefoon                    :

Email                         :

Rekeningnummer   :

Ik betaal jaarlijks :

O         €10,–

O         een hoger bedrag, n.l. € ……………

Ik geef hierbij toestemming tot automatische incasso.

Handtekening