SUBSIDIEGEVERS EN SPONSORS

Ondergenoemde stichtingen en bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan de bouw en inrichting van het dorpshuisdeel van het MFC:

– Stichting Gebouw Peuterzaal Rottevalle
– Stichting Uitbreiding Rottevalle