C-2-C

It Werflân is geheel gebouwd en ingericht op basis van Cradle-to-Cradle (C-2-C). C2C is een manier van denken waarbij materialen die in het ene product gebruikt worden op een hoogwaardige manier hergebruikt kunnen worden in een volgend product. Dit geldt ook voor de gebruikte materialen van It Werflân. Concreet betekent dit o.a.:
– Stalen constructie die met alle elementen aan elkaar gemonteerd is;
– Isolatiemateriaal met een hoog duurzaamheidsgehalte;
– Houten geïsoleerde en geprefabriceerde invulpanelen vormen de externe wanden, die intern is bekleed met een betimmering en extern is voorzien van een esthetische schil met een decoratieve hollen steen metselwerk;
– Economische klimaatbeheersing, gebruik makend van een luchtwarmtepomp en zonnewarmte;
– Door middel van 72 grote zonnecelpanelen op het dak wordt zonne-energie opgewerkt, die het gebouw all-electric maken;
– Vloer- en raambedekkingen die hergebruikt kunnen worden;
– Gebruik van duurzame schoonmaakartikelen.

C-2-C gaat er tevens vanuit dat de diverse (bouw)processen van onderop gedragen worden, zowel voor als na de bouwperiode. Het dorpshuis heeft dat ingevuld door diverse werkgroepen met vrijwilligers te vormen. Er zaten vrijwilligers in het bouwteam en er waren werkgroepen voor o.a. de inrichting van het gebouw, de inrichting van het buitenterrein, de communicatie richting het dorp en de audiovisuele middelen.