Vrijmibo

Elke eerste vrijdag van de maand 16.30 – 18.30 uur
Gezellig het weekend inluiden kan op onze VRIJdagMIddagBOrrel. Deze vindt elke eerste vrijdag van de maand plaats van 16.30 – 18.30 uur. Kom gezellig borrelen met je dorpsgenoten!
Uw gastvrouwen zijn dan Metsje Keuning en Anneke Gjaltema.

Soms kan er na afloop samen worden gegeten. Wanneer dit kan wordt bekend gemaakt via de flyer die 2x per jaar huis-aan-huis wordt verspreide, via de social media en via deze website (evenementen – zie de agenda).