SUBSIDIEGEVERS

Onderstaande stichtingen en bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan de bouw en inrichting van het MFC:

– Stichting Gebouw Peuterzaal Rottevalle
– Stichting Uitbreiding Rottevalle
– Stichting Dorpshuis Rottevalle