Premiere film MFC

Film over organisatie en bouwproces MFC in première

De uit Haren afkomstige filmer Niels Godron heeft op uitnodiging van de Stichting Dorpshuis It Werflân en het bouwmanagement van BCN te Drachten – bekostigd door de gemeente Smallingerland – het gehele bouwproces en de organisatie voor de bouw op video vastgelegd.

Woensdag 1 november ging de film in It Werflân in première. Hierbij waren o.a. de participanten en de vele vrijwilligers van It Werflân aanwezig, maar ook de architect Haiko Meijer van Onix, wethouder Ron van der Leck, vertegenwoordigers van het bouwmanagement van BCN en coördinerend ambtenaar Wim Hokken.

De bijna 50 minuten durende film volgde het bouwproces, maar ook de gehele procesmatige kant die bij de voorbereiding en de bouw hoort. In de film zagen we o.a. Hennie Meppelink die het proces en de organisatie in beeld bracht, Sieger Visser als bouwkundig adviseur, wethouder Van der Horst en coördinerend ambtenaar Wim Hokken, de voorzitter van dorpsbelang Rinze Bargerbos, de directeur van de Stichting Doen Steve Elbers, gedeputeerde Kramer van de Provinsje Fryslân en de directeuren van de samenwerkingsschool, Peuterspelen en kinderopvang/BSO.

Na afloop van de film was er een gezellige nazit met een hapje en een drankje in een bijna reünie-achtige sfeer.
De film zal op de zakelijke ouderavond aan de aanwezige ouders worden vertoond. Er wordt nog nagedacht in welke media de film een vertoning zal krijgen. We zullen u op de hoogte houden.