Foarstelling Tryater ôflost

Troch omstannichheden giet de útfiering fan Tryater no saterdeijûn yn ‘ t Werflân net troch. Leafhawwers dy’t de bedoeling hiene te kommen kinne eventueel noch nei Westergeast op 29 novimber, of de Westereen op 6 desimber, 14 desimber yn de Gerdyk. Mear data kin min fine op “TRYATER.FRL”