MEI-ELKOAR

Elke woensdagochtend organiseert de werkgroep Mei-elkoar een activiteit in de woonkamer, in de vorm van een praatje, gezelligheid, een kopje koffie en een activiteit. Iedereen is welkom.

Het woensdagmorgenprogramma:

 2 september:  Bingo
 9 september:  Kletspot, een soort quiz
16 september: kaart met  een verhaal
23 september: spelletjesmorgen
30 september: sjoelen
  7 oktober:       Anneke Mulder vertelt uit boek “Drachten, mensen door de                               tijd”
14 oktober:       CD met muziek of film 

Vraag en aanbod:
Mocht u in 2020 hulp nodig hebben voor het een of ander of wilt u een ander tot hulp zijn op de een of andere manier, bel dan één van onze werkgroepleden.
Onze telefoonnummers:
Anneke Gjaltema: 342073 – Metsje Keuning: 341378 – Neeltsje van der Veen: 06-20999185 – Rink de Vries: 371399 – Sieb Kiestra: 341337.
Mei-elkoar ite:
Op de eerste woensdag van de maand kan men weer om 12.00 uur komen eten in It Werflân. De kosten bedragen € 10,00 (maaltijd + zaalhuur) en u dient zich op de maandag vooraf vóór 10 uur hiervoor op te geven bij Neeltsje van der Veen (06 20999185) .

Graag “oant sjen” op de koffiemorgens!