KERSTMARKT

ZATERDAG 17  DECEMBER 19.00 – 21.00 UUR: KERSTMARKT

We hopen dat het mogelijk is om weer een kerstmarkt te organiseren.
Als dat kan wordt dat bekend gemaakt via posters, Facebook, het
novembernummer van het Slûske.