VriMiBo

 VriMiBo.

Op de laatste vrijdagmiddag borrel van de maand treft men dorpsgenoten aan die ook onder het genot van een drankje en een nootje gezellig even willen bijkletsen.

Metsje Keuning en Anneke Gjaltema zijn onze gastvrouwen.