BESTUUR

Het bestuur van Stichting Dorpshuis It Werflân draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Ze geeft leiding aan de organisatie en stuurt het proces van samenwerking tussen vrijwilligers en gebruikers, gericht op het realiseren van de doelstelling. 

Het bestuur van dorpshuis It Werflân bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).
Het DB bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
De taak van het AB is het uitvoeren en ontwikkelen van het beleid van het dorpshuis en het aansturen van de dagelijkse gang van zaken, in overeenstemming met de coördinatiecommissie.
Het AB bestaat uit het DB, aangevuld met twee bestuursleden. Taak van de AB-leden is het bedenken en organiseren van activiteiten in het dorpshuis. Daarnaast heeft een van de AB leden de communicatie tussen het dorpshuis en inwoners als taak.

Hieronder vind je de contactgegevens van de bestuursleden:

Functie Naam Adres Tel. nr. E-mailadres
Voorzitter Vacature      
Secretaris Hennie Meppelink Brouwersgrêft 16 06-12561978 hennie.meppelink@gmail.com
Penningmeester Alie Jager Rydwei 34 0512-510410 hielke_aliejager@kpnmail.nl
Algemeen lid Vacature      
Algemeen lid Vacature      

 

VACATURE
Voorzitter gezocht!
Lijkt het je leuk om samen met de andere bestuursleden de exploitatie van het dorpshuis te verzorgen? Kom dan ons bestuur versterken in de functie van voorzitter!

Als bestuurslid ontwikkel je gezamenlijk het beleid van het dorpshuis, voert deze uit en je stuurt de dagelijkse gang van zaken in het dorpshuis aan. Daarnaast heb je zitting in het stichtingsbestuur van MFC It Werflân.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Je kunt ons mailen via dorpshuis@itwerflan.nl of geef één van onderstaande bestuursleden een belletje

Stichtingsbestuur MFC It Werflân
MFC It Werflân wordt bestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit:

– Teunis Wagenaar, voorzitter en bovenschools directeur van OpoFurore
– Rachel van den Hoogen, secretaris en directeur bestuurder M.O.S.
– Penningmeester en voorzitter dorpshuis It Werflân; vacature

Het stichtingsbestuur heeft tot taak om het MFC en het terrein in stand te houden en te exploiteren. De dagelijkse leiding van de gebouwafhankelijke zaken wordt door Diety Hobma als directeur van het MFC gedaan. Zij is ook de directeur van de samenwerkingsschool.