VRIJMIBO

Gezellig het weekend inluiden met je dorpsgenoten kan op onze VRIJdagMIddagBOrrel. Deze vindt elke laatste vrijdag van de maand plaats van 16.00 – 18.00 uur. Uw gastvrouwen zijn dan Metsje Keuning en Anneke Gjaltema.
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

De data voor de 1e helft van 2019 zijn:
25 januari                                            31mei
22 februari                                          28 juni
29 maart
26 april ,