VRIJMIBO

Gezellig het weekend inluiden met je dorpsgenoten kan op onze VRIJdagMIddagBOrrel. Deze vindt elke laatste vrijdag van de maand plaats van 16.30 – 18.30 uur. Uw gastvrouwen zijn dan Metsje Keuning en Anneke Gjaltema.
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

De data voor de 2e helft van 2019 zijn:
27 september                                      
25 oktober  ( Op 25 oktober bieden we na afloop de gelegenheid om samen te eten. Voor €15,– p.p. presenteren we een heerlijk stamppotbuffet. Aanmelden kan tot 11 oktober via het e-mailadres dorpshuis@itwerflan.nl of telefonisch bij Alie Jager, 06-15612135. Eventuele dieetwensen kunt u daarbij doorgeven )
29 november
27 december ,