MEI-ELKOAR

Elke woensdagochtend organiseert de werkgroep Mei-elkoar een activiteit in de woonkamer, in de vorm van een praatje, gezelligheid, een kopje koffie en een activiteit. Iedereen is welkom.

Het woensdagmorgenprogramma:
van 27 november 2019 t/m 15 januari 2020:
27 november: Spelletjesmorgen;
4 december: Sinterklaasmorgen;
11 december: Kerstliederen zingen, muzikaal begeleid
door Henny Jonker en Irene van der Ploeg;.
8 december: Kerststukjes maken o.l.v. Grytsje Lieuwes;
8 januari: Winterverhalen;
15 januari: Kwis.

Vraag en aanbod:
Mocht u in 2019 hulp nodig hebben voor het een of ander of wilt u een ander tot hulp zijn op de een of andere manier, bel dan één van onze werkgroepleden.
Onze telefoonnummers:
Anneke Gjaltema: 342073 – Metsje Keuning: 341378 – Neeltsje van der Veen: 06-20999185 – Rink de Vries: 371399 – Sieb Kiestra: 341337.
Mei-elkoar ite:
Op de eerste woensdag van de maand kan men weer om 12.00 uur komen etenin It Werflân. De kosten bedragen € 10,00 (maaltijd + zaalhuur) en u dient zich op de maandag vooraf vóór 10 uur hiervoor op te geven bij Neeltsje van der Veen (06 20999185) .

Graag “oant sjen” op de koffiemorgens!