MEI-ELKOAR

Elke woensdagochtend organiseert de werkgroep Mei-elkoar een activiteit in de woonkamer, in de vorm van een praatje, gezelligheid, een kopje koffie en een activiteit. Iedereen is welkom.

Programma t/m eind  oktober 2019: 

4 september: Vakantieverhalen;
11 september: Boekbespreking;
18 september: Luisteren naar Tetman de Vries en Ritske Numan;
25 september: Vragenderwijs;
2 oktober: Sjoelen;
9 oktober: Gerhard Dikkers met een film over Tanzania.

Vraag en aanbod:
Mocht u in 2019 hulp nodig hebben voor het een of ander of wilt u een ander tot hulp zijn op de een of andere manier, bel dan één van onze werkgroepleden.
Onze telefoonnummers:
Anneke Gjaltema: 342073 – Metsje Keuning: 341378 – Neeltsje van der Veen: 06-20999185 – Rink de Vries: 371399 – Sieb Kiestra: 341337.
Mei-elkoar ite:
Op de eerste woensdag van de maand kan men weer om 12.00 uur komen etenin “It Werflân”. De kosten bedragen € 10,00 (maaltijd + zaalhuur) en u dient zich op de maandag vooraf vóór 10 uur hiervoor op te geven bij Neeltsje van der Veen (06 20999185) .


Graag “oant sjen” op de koffiemorgens!