MEI-ELKOAR

Elke woensdagochtend organiseert de werkgroep Mei-elkoar een activiteit in de woonkamer, in de vorm van een praatje, gezelligheid, een kopje koffie en een activiteit.

Programma t/m eind mei 2019: 

27 maart: Quiz;
3 april: Sjoelen;
10 april: Jeugdfoto’s: Wie is wie?
17 april: Paasstukjes maken;
24 april: Zingen onder begeleiding van de trekharmonica’s van Henny Jonker en Irene van der Ploeg.
1 mei: Verhalen over de bevrijding;
8 mei: Bingo;
15 mei: Anneke Mulder vertelt verhalen uit het boek “Mensen door de tijd” verhalen over markante personen uit onze omgeving.
22 mei: Polygoonnieuws 1915-1970;
29 mei: Koffiemorgen in de Theetuin in Boelenslaan als seizoensafsluiting.Vraag en aanbod:
Mocht u in 2019 hulp nodig hebben voor het een of ander of wilt u een ander tot hulp zijn op de een of andere manier, bel dan één van onze werkgroepleden.
Onze telefoonnummers:
Anneke Gjaltema: 342073 – Metsje Keuning: 341378 – Neeltsje van der Veen: 06-20999185 – Rink de Vries: 371399 – Sieb Kiestra: 341337.
Mei-elkoar ite:
Op de eerste woensdag van de maand kan men weer om 12.00 uur komen etenin “It Werflân”. De kosten bedragen € 10,00 (maaltijd + zaalhuur) en u dientzich op de maandag vooraf vóór 10 uur hiervoor op te geven bij Neeltsje van der Veen.

Graag “oant sjen” op de koffiemorgens!